Lis Van Velthoven

SHOT_10_075_605x789

 

SHOT_09_102_605x789

 

SHOT_09_091_605x789

 

SHOT_11_113_605x789

 

Photography: Andre Skjegstad

Fashion: Kama Krystel

Make up: Ekaterina Novinskaya